האחריות של חברת סמייל אופיס

מוצרי סמייל אופיס מיוצרים באיכות גבוהה ועומדים בסטנדרטים ובתקנים הבינלאומיים המחייבים והקפדניים ביותר.

כחלק מהשירות הניתן ע"י סמייל אופיס, אנו מציעים ללקוחותינו תעודת אחריות שתמומש בחנות במקרים בהם התגלה פגם בלתי צפוי במוצר.

כמופרט להלן: סמייל אופיס מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר אשר נמכר על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בהליך הייצור, זאת ללא תמורה, והכל בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש על פי תנאי האחריות המפורטים בהמשך.

סמייל אופיס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצרים שברשותה, או חלקיהם, או להוציאם מהמגוון.

במקרה בו מוצר הנושא תעודת אחריות זו אינו קיים במגוון סמייל אופיס, תהיה סמייל אופיס זכאית להחליפו במוצר דומה, שווה ערך או לחילופין, תהיה סמייל אופיס זכאית לתת ללקוח, בכפוף לאמור בתעודת אחריות זו, שובר זיכוי בערך שווה וניכוי פחת שימוש או החזר כספי על פי שיקול דעתה. האחריות תחול אך ורק כנגד הצגת תעודת אחריות זו, חתומה בידי גורם מוסמך מטעם סמייל אופיס בצרוף חשבונית קניה מקורית המעידה על הרכישה ועל התשלום.

תנאי האחריות:

האחריות הינה לשלוש עד חמש שנים (בהתאם למוצר) וכפופה לתנאים הבאים:

הפגם לא נגרם בזדון או ברשלנות חמורה.

השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן.

הפגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.

לא נעשה ניסיון לתיקון הפגם ע"י גורם כלשהו מלבד נציג מוסמך מטעם סמייל אופיס.

הפגם לא נוצר משימוש בחומר לא מתאים או פגום או מקולקל, או כתוצאה מנזקי מים או נוזלים.

הפגם לא נגרם כתוצאה מטיפול בחומר לא מתאים או אחרים, כתמי מזון, נזקי אש, חבלה, מתיחה, חתך, גזירה, פגעי קרני שמש, חומרים כימיים, נזקי מים, שבר, פגיעה מכוונת, או שאינה מכוונת או כיו"ב.

במוצרים להרכבה עצמית – הפגם לא נגרם במהלך הרכבת המוצר או כתוצאה מהרכבה לא נכונה.

הפגם לא נגרם במהלך הובלה עצמית של המוצר.

בכל מקרה, השירות יינתן בחנות סמייל אופיס.

במוצרים העשויים מעץ טבעי ו/או המצופים בפורניר, ייתכנו הבדלי גוון או טקסטורה ולפיכך, לא ייחשבו כפגם.

האחריות המקיפה של חברת סמייל אופיס

למען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתיקון מוצר, החלפתו או מתן שובר זיכוי בגינו כאמור לעיל, לא תחול על סמייל אופיס כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. סמייל אופיס לא תפצה, בכל מקרה, על נזק עקיף ו/או על הוצאות נלוות ו/או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשות ובין משתמע.

אתם מוזמנים תמיד ליצור איתנו קשר בכל שאלה ובעיה!

ליצירת קשר:

077-9978629